Fajance / glas
Ophæng ved hjælp af de tre huller på bagsiden
Rengør med en blød, fugtig klud